top of page
logo3.png

DAR-MAR vl. Marijo Prnjak

Molizanskih Hrvata 64,

HR-21300 Makarska, Croatia

OIB: 97848689336

Mob: +385 98 947 45 55

E-mail: info@promare.hr

PROMARE

Address: Molizanskih Hrvata 64

HR-21300 Makarska, Croatia

 

Cijena najma

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade.

 

Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu (skipera) i ostale posebne troškove, troškove marina i vezova tijekom korištenja plovila.

 

Obveze i odgovornosti najmoprimca

Najmoprimac se obvezuje:

- ploviti u Hrvatskim teritorijalnim vodama,

- da neće iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi,

- da plovilom neće sudjelovati u natjecanjima,

- da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe,

- osim toga obvezuje se koristiti plovilo samo u vremenskim uvjetima koji garantiraju sigurnost plovila i posade.

 

U slučaju da najmoprimac ima potrebu za skiperom, treba obavijestiti Agenciju ili obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak u trenutku rezervacije.

 

Kada najmoprimac nema namjeru koristiti skipera, izjavljuje i dokazuje da posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje unajmljenim plovilom, važeće i u skladu s važećim zakonskim normama Republike Hrvatske. U suprotnom izjavljuje da će plovilom upravljati član posade koji posjeduje važeće dozvole u skladu s važećim zakonskim normama Republike Hrvatske.

 

U slučaju šteta koje nastanu krivnjom i/ili nepažnjom najmoprimca, za koje je vlasnik plovila odgovoran prema trećima, a nisu pokrivene osiguranjem, najmoprimac je obavezan nadoknaditi sve materijalne i druge troškove obrtu DAR-MAR vl. Marijo Prnjak,(vlasniku).

 

Najmoprimac je posebno odgovoran u slučaju zaplijene plovila zbog ilegalnih aktivnosti.

 

U slučaju havarije ili incidenta, najmoprimac je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti obrtu DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasnika) o takvim događajima.

 

U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe, nametnute od vlasti ili drugih osoba, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak, (vlasnika). Vlasnik plovila nadoknadit će štetu ,izazvanu slučajno ili nepažnjom najmoprimca, iz kaucije.

 

Kada visina štete ili kvara prelazi iznos kaucije, obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasnik) će naplatiti štetu od osiguravatelja kod kojeg je osigurano plovilo. Kada su šteta ili kvar uzrokovani očitom nepažnjom ili nebrigom najmoprimca, ili su izazvani namjerno, najmoprimac je dužan pokriti obrtu DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasniku), sve eventualne troškove koji iz toga mogu proizići.

 

Najmoprimac je dužan svaki dan provjeravati nivo ulja u motoru. Štete i gubici izazvani nedostatkom ulja u motoru, na teret su najmoprimca. Štete na pomorskom dijelu plovila, izazvani nepažnjom ili lošim upravljanjem, na teret su najmoprimca.

 

Najmoprimac se obvezuje ne ploviti u nedovoljno poznatim zonama prema nautičkim kartama koje posjeduje, ili bez prethodnog studiranja nautičkih karata određene zone. Osim toga obvezuje se ne ploviti noću.

 

Najmoprimac se obvezuje da neće izaći iz luke ili veza, ako je snaga vjetra preko 30 čvorova, ili meteorološke prognoze najavljuju takav vjetar, ako je lučka kapetanija zabranila plovidbu, ili ako nije popravljen kvar na bilo kojem vitalnom dijelu plovila kao motor, pumpa, podizač sidra, svjetla, kompas, sigurnosna oprema itd. Najmoprimac neće napustiti luku ili vez bez dovoljne količine goriva i kada vremenski uvjeti, ili stanje plovila ili posade nisu sigurni. U slučaju nepoštivanja gore navedenih obveza najmoprimac je osobno odgovoran pred vlasnikom plovila i prihvatit će sve posljedice.

 

Najmoprimac je odgovoran za kršenje normi plovidbe i drugih normi, i nakon isteka perioda najma plovila. Preuzimanje i vraćanje plovila.

 

Plovilo će biti predano najmoprimcu sa svim važećim dokumentima neophodnim za njegovo korištenje.

 

Najmoprimac mora čuvati navedene dokumente do kraja najma. Vlasnik je dužan predati najmoprimcu plovilo čisto i u redu, spremno za plovidbu i potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.

 

Prije početka korištenja usluge najma, najmoprimac je dužan kontrolirati opće stanje plovila i provjeriti da li lista opreme i brodskog inventara odgovara stvarnom stanju. Kada najmoprimac ne vrati plovilo u predviđenu luku i na vrijeme, prihvaća platiti odštetu obrtu DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasniku), uključujući eventualne štete i troškove koje bi imao obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasnik) zbog zakašnjelog vraćanja plovila.

 

Zakašnjenje

Zakašnjenje može biti opravdano višom silom samo ako je najmoprimac odmah obavijestio obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak (vlasnika). Troškovi zbog gubitka i šteta na opremi i dijelovima plovila, izazvani nepažnjom najmoprimca i njegove posade, su na trošak najmoprimca. Obrt DAR-MAR vl. Marijo Prnjak će naplatiti štetu iz kaucije položene prije polaska. U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, vlasnik će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja. Vlasnik će također napuniti spremnik goriva (ako je potrebno) i troškove goriva naplatiti od najmoprimca.

 

Kaucija

Prije preuzimanja plovila najmoprimac ostavlja vlasniku obveza kauciju u gotovini ili otisku kreditne kartice za iznos utvrđen od strane vlasnika. Kaucija će u cijelosti biti vraćena najmoprimcu ako je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme, neoštećeno i uredno, s punim spremnikom goriva.

 

Ako je plovilo unajmljeno sa skiperom vlasnika, najmoprimac je također obvezan ostaviti kauciju koji ne pokriva troškove nastale uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

 

Osiguranje

Plovilo, oprema i posada za sve slučajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzročene trećoj strani. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni vlasniku odmah po nastanku.

 

Prigovori i žalbe

Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out).

 

Arbitraža

Najmoprimac i vlasnik se obvezuju zajedničkim dogovorom riješiti sve eventualne nesuglasice do kojih može doći prilikom izvršenja ovoga Ugovora. U suprotnom, nesuglasice će biti prepuštene na rješavanje nadležnom sudu u Makarskoj.

bottom of page